హనుమాన్ చాలీసా | Hanuman Chalisa in Telugu PDF

Through this post of today, we will share with you the Hanuman Chalisa in Telugu PDF, which you can download for free with the help of the direct download link given below in this post.

మహాబలి హనుమాన్ జీ గురించి మీ అందరికీ తెలుసు. ఒంటరిగా సముద్రం దాటి లంకకు వెళ్లి, లంకను దగ్ధం చేసి, సీతను బూడిద చేసిన వ్యక్తి. హనుమాన్ జి చాలా దయగలవాడని, అతను ఎల్లప్పుడూ అందరికీ సహాయం చేస్తాడని నమ్ముతారు.

PDF Nameహనుమాన్ చాలీసా PDF
LanguageTelugu
No. of Pages6 Pages
Size85 KB
CategoryReligious
QualityExcellent

Hanuman Chalisa in Telugu PDF

మార్గం ద్వారా, దాదాపు ప్రతి ఒక్కరూ హనుమాన్ చాలీసా వచనాన్ని గుర్తుంచుకుంటారు, ఎందుకంటే ఈ వచనం ఇబ్బందుల్లో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పవిత్ర చాలీసా పారాయణాన్ని జపించాలి, ఏ చెడు కూడా మీ దగ్గరకు రాకూడదు.

హనుమాన్ జీ ఎనిమిది సిద్ధులు మరియు తొమ్మిది నిధులకు ప్రభువుగా పరిగణించబడతారు. హనుమాన్ జీ ఇప్పటికీ భూమికి వచనం వినడానికి వస్తాడు, ఇక్కడ శ్రీరామ్ జీ కథ చెప్పబడింది లేదా సుందర్‌కాండ్ వచనం చెప్పబడింది, కాబట్టి హనుమాన్ జీని పంపించివేస్తారు.

ఎవరైతే హనుమాన్ చాలీసాను పఠించి, క్రమపద్ధతిలో పూజిస్తారో, అతని జీవితంలోని అన్ని కష్టాలు నశిస్తాయి, అతని ఇంట్లో మరియు జీవితంలో ఆనందం మరియు శ్రేయస్సు పెరుగుతుంది.

హనుమంతుడిని పూజించడం వల్ల శని దేవుడికి విశేషమైన ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయని, ఇది మీ జీవితంలోని అన్ని అడ్డంకులను నాశనం చేస్తుందని నమ్ముతారు.

Download Hanuman Chalisa in Telugu PDF

You can download this form as PDF for free by following the download button given below.

Through this post today, we have shared the Hanuman Chalisa in Telugu PDF with you, hope you must have liked the information shared in this post. If you liked the post then do share it with your friends.

Read Also:-

Leave a Comment