ஹனுமான் சாலிசா | Hanuman Chalisa in Tamil PDF Download

Through this post of today, we will share with you the Hanuman Chalisa in Tamil PDF, which you can download for free with the help of the direct download link given below in this post.

ஹனுமான் ஜி பற்றி உங்கள் அனைவருக்கும் ஏற்கனவே தெரியும். ஸ்ரீ ராம பக்தரான ஹனுமான் ஜியின் கதைகள் எல்லா இடங்களிலும் கேட்கப்படுகின்றன. ஹனுமான் ஜி எப்போதும் முனிவர்களுக்கும் நல்லவர்களுக்கும் உதவுவார் என்று கூறப்படுகிறது.

PDF Nameஹனுமான் சாலிசா PDF
LanguageTamil
No. of Pages5 Pages
Size90 KB
CategoryReligious
QualityExcellent

நீங்களும் ஹனுமான் ஜியின் பக்தராக இருந்தால், அவர் உங்களுக்கும் உதவுவார். குறிப்பாக நெருக்கடியான காலங்களில் ஹனுமான் ஜியை நினைவு கூர்வதால், ஹனுமான் ஜி சங்கட் மோச்சன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.

Hanuman Chalisa in Tamil PDF

அனுமன் சாலிசாவை பாராயணம் செய்வதில் அதிக சக்தி உள்ளது, யார் அதை முறையாக பாராயணம் செய்கிறாரோ, எந்த நெருக்கடியும், பேரிடரும் அவரை நெருங்காது. இந்நூலைப் படிப்பதால் வீட்டில் உள்ள தோஷங்கள் அழிந்து செல்வச் செழிப்பு பெருகும், எனவே அனைவரும் இந்த உரையை ஜபிக்க வேண்டும், இதனால் அனைவரின் வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

சாஸ்திரங்களின்படி, சனி தேவ் ஹனுமான் ஜியின் ஆரத்தி, வழிபாடு மற்றும் சாலிசா ஆகியவற்றால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார், மேலும் சனி தேவனின் வளைந்த பார்வை அவர் மீது படுவதில்லை.

எந்த ஆயுதமும் அவரைத் தாக்காத வரம் ஹனுமான் ஜிக்கு உள்ளது, எனவே எல்லா கெட்ட விஷயங்களும் அவரைப் பற்றி பயப்படுகின்றன. இந்த சாலிசாவின் உரையை உச்சரிப்பதன் மூலம், எந்த பேய் ஆவியும் உங்களை விட்டு ஓடிவிடும்.

நீங்களும் இந்த சாலிசாவை டவுன்லோட் செய்ய விரும்பினால், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள டவுன்லோட் பட்டனில் இருந்து செய்து கொள்ளலாம்.

Download ஹனுமான் சாலிசா PDF

You can download this form as PDF for free by following the download button given below.

Through this post today, we have shared the Hanuman Chalisa in Tamil PDF with you, hope you must have liked the information shared in this post. If you liked the post then do share it with your friends.

Read Also:

Leave a Comment